• dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:01 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 123456's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 900048947
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:01 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on vanchau's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 022810228
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:00 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 884835400
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:00 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on kulove's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 248794268
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:59 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on sumi's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 857720789
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:59 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on quantomss's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 332972057
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:58 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 078706682
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:58 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on Justin's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 133396536
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:57 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on Noways's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 352568286
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:57 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 600145278
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:56 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 092449888
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:56 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 147993556
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:55 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on tvqson's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 068445722
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:55 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 218723150
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:54 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on hot9xhp's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 627095181
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:54 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on anhyeuem2's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 707059873
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:53 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 111's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 323992825
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:53 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on bactai's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 347618480
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:52 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on hieu's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 986135257
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:52 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on Ednguyen's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 469710804
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:51 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on LanhPhai1's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 028524552
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:51 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 399277700
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:50 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 102965963
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:50 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on bizzbuon's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 701106935
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:49 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on xHEUMUPx's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 225930927
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:49 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on Ares's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 713696860
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:48 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on xclubcafe's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 720414797
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:48 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on xuxu's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 729152924
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:47 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 305637236
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:47 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on laovong's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 557543683
More Activity
About dichcc24h7

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
November 2, 1986 (31)

Thống kê


Tổng số bài gửi
Tổng số bài gửi
0
Gửi mỗi ngày
0
Total Thanks
Total Thanks
0
 • Được cảm ơn 0 trong 0 bài viết.
Thông tin chung
Hoạt động cuối
10-08-2018 02:19 PM
Ngày tham gia
09-28-2018
Giới thiệu
0