Thanks. up tốp cho bạn này
______________________
Tivi 4k
https://t.co/gzFQrtRIHi