Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Quỷ Vương ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muquyvuong.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Quỷ Vương

Q9G9Z5Z1R1
S5D7P4Y9W5
A4R8O5L3I8
E6R8B8V3H7
A7Z1S1Q2W8
G4E3I4N8Q5
S1J6W8F4K3
Q2B2N5U2I7
Q7L6C3Q5T3
K2F4P8H7L4
Q1E5Q7K6C3
A4Q6W2Q8L5
R4R5J8J2K2
K8Q1K8H8O1
H8X7Y8Y7R1
Y4Z6Q4E7H2
N5N4A1N3P9
H9A7Y5Q7G2
V3I3Y7W7Z9
F4Q4Y7J2D4
K2T3W3I2H5
B9L6M4S1Y2
G4P1S7W8E1
G9H6Q4J8Z3
N3W8O2U4V9
A8S3K1T3B7
F7F8D7C8P7
O2R2V6K1E5
T6S5F2W2C5
O6C9F7R2Y8
S2F8I4D3J6
D2E3A1L9L8
P8M5I2I6X8
R8G4D1Z1M3
Z7Q4L3H1R2
I3L9O8X9B4
E3O2B5V6V2
C7W9V6M4R6
P8Z7O1K8M9
H6G6H9I6W9
R3Q6D2W6Q9
L8W2F4W6M7
L5X1U2X1Y5
R5Z6L2A6N3
L8Z9I4F1U6
J7B7F9Y8J6
Q2D6T1C5G1
C2F8X9J2Y7
V8Z1U6O8U6
A1Q9Z1W4E5
L1H9R8Q5R1
L7I6S9I4G4
Y9G5B7Y1E9
P1H2V5J3N2
N9S8D6Z7J9
I7E8Q3R7Z5
L6L7T3Y9D6
E1C9I1M9P4
J3V6X7R1D1
O1O6E9B4R2
V5U3K8B2W1
M4C8J1E5E6
Y8T5N8S1U8
U3X7U9Y3U6
J2V5N1P6S4
X1E5P2C1Z2
T6Z3G7N4R1
U5J2N4Q8B1
P6O4M8U1G5
A7F3I7W8V2
U6E1M2E3J9
I6T6O9G4J8
T2P8G3D9N7
C1L3V8Q9C4
H4N1N7Y8H9
B4O5G5F6V6
N3T3U5V4B5
J9B2K1A8K5
E7H1U5P5K6
V8I3W7L6X8
F2X9Z2E1M5
U8Q5O6L1B6
M9G8L2U9N8
K9L9Z1K1L4
M3B1D3G6Y6
S9X2H4J4P8
Q5Z7I9M5E4
B7J7F7F5V2
P8O1K4B3C7
M5C8B3R7M7
K2A5S5W5B2
Z3O5B3V3Z9
W3V3N7D6Z9
Q6K8C3O7C8
Q7S8A6F4R5
N5S9S4I5E9
T5J4S4I9J5
I4N9U2Y7E4
Z9P8A1U7L4
W6H3Y9S9T9
M8L5U8M7Y9
C7G3L8V5B3
L1O7L4Z2X1
F2C3X9X4X6
P4S1Z5T4P9
C2Z3T4D5Y5
F2D1L2V1H9
Z5M8X8K7L3
I2H7E9Z2O9
M5Y8J5L5J4
U1A2W4U4T2
L9W4U8E2Q7
P3N2J3A5W4
H8G5W6W8W1
R5D8Q8G6K5
E9O1J5X3K6
E2M6T3T8W1
K3T7T8U8R6
P2S5K4C7D7
L9L6H5V4U5
N3W2K8N4T6
W3O6T8I1F5
J6W2P4U7O3
Z1R4K6P5C4
S2T3C9A4D4
R6C6N1Z7O6
F7I2Y2B4V3
U8Z6S9E9O9
O9D9N7C5O6
T5A3L7L5S8
Z4Q3J4R3Y3
F7X5Y5K5J3
Z6C2J2P2X7
C3U4C5B4T9
U6Q4E3F3J9
G5L4V3Q9N7
E9Z9V2J6T4
X9C5C4H4I5
R2X3Y4E7Z3
P1C8S8Y5N2
U3F5C3H2Y9
M1S3Z1Y8J5
E3I4Y7J8A6
M4Q5O4I1L2
W3K8M9L7S6
H9Z1D8H5M7
H2G6D5P6Q2
K7G6T9Q7P9
N4W9K9D5G8
N7D9V3B9P1
C3S5O2W3N4
Q7G1Q3P1N8
Y4V8U3A7B8
W9D4O2E6G5
R6V7A7T8B8
S1Q3W5B7V4
R1D1I8M4L5
Q7E7Q7J1I9
Q6I1R4Y8X3
G9K8M9E3D9
G3O2O7J8I6
O9X1P2H6E7
Y6L9K5L1I9
S1R2R2T4L4
X4F2Y7V4K8
U2V8P4L1R9
Z3O9L6K3G1
E8C5K3F8Y9
S4C6E4O4M6
B7U4J5D5N9
S1A7D5Q1S2
Q4C2P4Q6B4
F6F5I4S8N1
H8G6L8P4E7
I4H3K3Y8Z2
O8P2T4M5E6
Y7Q6P1B5L7
V2E4U6J2T4
N6G5Q6J8Z8
K7Z7E9L2R4
G7Q2S7W5H3
Q1Z7O7X1S6
Q3Z3H2I1J7
O8M2S3W8C3
V7G6S9N2F8
P5P3B7G1Z5
U8O8Y9F2A7
A2B2Z2Z6V9
Q5K5Q3F7V5
S8I8Q9S7D7
O4Y5N1S8N2
E2X7C5G1V8
V2F4K9U3Y8
S6W2Z1I7W2
X1I1Q3I4D4
W3T6W8Z4F9
A3F9K7H5P6
X9A4O3N6N8
D2Q2J6A6E4
Y4X8Z6Q7F4
D9O5P2E1D7
C9U1T9A4N1
K7Q4N1Z4M3
D8X8L1Q2B7
L5L8O3L6P1
T7V1B8W7Y8
R3F3Y1H6L4
W6I2T9M5D4
R5A8U5H9E6
M5I2I1B3Q2
D5R4U8X2T1
D6B7P5K3M5
K6Q6D7K7C3
N8N9H1B2C2
V9P6B4U4B9
W5O7K7O3R6
X3Q4A8Y4C2
O1E1C5W1C9
W2N7B6E6K2
D6Q7I7A3G4
Y6S6Y7K2P1
K8Y1H5Z8N8
I4Z4T9F8L3
M2D3W6X9U6
E6K4V9R4O2
K9Z1B1F2R2
A9R8Z6R4P9
X8T3U2M5T1
D6Q8Y7X6F7
D2J6A3O2H2
H5E6G1Q3V4
F3C2I8W9S7
O8E5R6O9M8
Z7U8C9L6I3
Q8B6O5V5A6
G4U6L9V6X8
B4J8Y9C9N9
C9P6Y7K3T4
V8V9P4C9N7
E6H8U8M2C9
O8R2Y7R5N1
S8D7K7X2R4
C2V5F5D4E4
M7C7F5U7M4
N9W3U3N7R5
N7T4R1R3A6
C5Z2W9C3K2
D2Q6M7X3U3
R8D5B5T5C6
V7F9G9X9N9
V2U2X2Y2L4
F9X2I8L1F1
D1Z1Y5Q6U4
Y3K2P3E9Z4
O7M7G1L8N3
J7L2A7M7E9
R9H4S8A3A5
V5H4A1I5F6
G2M4P2J4L8
E6M9P2B1K1
T5Q7E7X8D8
Y1M9C9W3P9
F4J5W7A1G4
B6G9O5F5J2
W5S4P8R8Q4
O4Z6M3Z7F1
O3M5L7F9X1
B7Z1Y2S5P6
Z3P9D9W9M4
W4F4J3Q1F8
D3D2N4Q1B1
M1W1S3L8A2
P6Y3V6T9X8
T5J7V9A7I2
P2Y8O4Q5X5
U7U6K9A7K5
S9X6K2T8J4
X9C5S4W8Y3
Z9O7K6A7U1
U6Y8B6V7K5
E9L6B1A2Z6
N3H2U5C9N1
G4I4U8O9W1
P2T8I1V3H5
E7T6X5E6P1
P7O5U8O6G9
N4P1V9J4U6
Z6F1V9L4S9
K9Q3C8P1F8
Y8F2J2H4D3
L4C6I7L5G7
I2G4P9S4T3
T8G8U2X1K1
G3Y9L8P7Z8
Q4V4S3D2I3
W6G9Z6V2M4
T2S4C2Q7P8
J4N8Y2L6N8
A2N8S3M1Y7
R1D5J3P3J2
Y6S8V5O6A1
T6Z1H6X3A1
H4I1U3B7W4
Y7V6O3E7H4
U7Q6X4C4Z8
X5S1A9Q4G7
R1N1T8Y4W7
P6T5B2T7F6
D6E6E3S7M6
Z9P2M5S5S6
A7L9L2M5M4
H9B1R8V6L7
M5L7M5C2R1
N7Q2Q1Y4Q6
W6O7S4W5L4
Y6G6D7J3X3
C2M1V3J5I3
S7V9X9V8J8
B5Q1I5Y9E7
Y5A3R5M5Q1
D2W5X5X4Y3
N9N4Q5W5N4
Z4H4O5Y4H1
R3P3S7T6Q3
C6E1E6Z8P7
F1F5N2N9W9
X9B3Q5L8A2
I7I1Q1G2M4
I4A4J4K8X7
N8H9Q3E5M4
A1O4E9Q9P1
J6F4W1F1L7
B6E9K7V6J4
R6W5R6Q2B1
K4P3B4K4G5
K4E7N7U9U3
V9P4T6Y2S1
E5S1G1Z3A1
E6N2G4A4N1
P6M4Y8M3R5
Z7O8B4G4J6
R3H5R2R4H6
U5I1G4M8K2
L5B6D5A5Z2
V3J4M7D9K4
H5B5A9E4S6
Y1J2B7Q9M7
C7U2R3L5K9
M4N3M1C4V2
M8A7Y8B1W1