Bài viết của bạn hay đó
________________
handmade
https://t.co/9xSB3DEyKJ

- - - Updated - - -

đây là ý kiến của riêng mình thấy cũng khá ok
________________
handmade
https://t.co/dTGSCRpCDr

- - - Updated - - -

hay quá đúng cái em đang cần đánh dấu mai em call bác
________________
handmade
https://t.co/etSmrj1FbI