Thanks. up tốp cho bạn này
______________________
kính áp tròng cận thị phong cách Tỉnh Hà Tĩnh
https://www.flickr.com/photos/140429...posted-public/