Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Quỷ Vương ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muquyvuong.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Quỷ Vương

D9X4Y4Y4U1
F4Z7T5F8L9
U6X2I2U6M7
K4F5W5S6X9
H8L9V1Q2D6
W6D7X4E1J1
Y8F3N7W9V9
F2J8C1Y5Y5
F4W2T1P4P9
I9L8B7H8U1
D6W4D9X6B6
S9X2I2N3G5
J6C4Q6R4X9
K3R2G6L5A2
C2D9E2R5P6
N4Y1T1I9C2
I1A8Q6D5F7
P8C9B5L3G6
H2G7E1N1T2
Y1X7J7V2B3
L5F2W7U2R6
Q7N2B4I2O6
R2B8S9Z3A8
E3E2F7M8B7
R7V8G7R1Y1
F7D9T6M5V4
R6R2E6B8Q4
D2O2L8P4F4
O7L9K2M3U2
D6D9T3Y4T4
C6X3T6X8G9
W3K1W9A4J9
R8L8D3M7Y2
D8D6F9R8R4
T3W9Q9A1E9
X6G7X3Y4A6
E9M3C6E1V3
R4E4J2V7N2
Q3C1X2O7F5
S4L6V9X7D4
M6L3O6O1I2
A8R5A9N4D1
R2A6P5Z6J4
Y1A6G5B3C2
X8P8L4A1I9
E6U4U7H2Q3
O5T7K3H7W8
N8L8T4W7H9
R2P5K3U1Z1
Q6J9L1F1W9
U9E6G4C5M4
W3L1W8Q6B8
Y6L4Z4V8N4
Q7A3J7I9C5
Q6G5E7N6V9
V1A4P6I1Y7
D1B6M3X2D2
I5A3P5D8M9
O6W4Z5W9C4
A5S9X6L1T3
U8A1Q2G1U9
Y7L1A6N4Z3
W5P3M9X5G9
X2Y7O7O9I2
P3K5L1L7R4
L6K2C6N9O8
E7A8N1W4N2
L9A5M9G7C5
A5Z7K6U3J9
C6I5L5B5B4
X6J6G9E2P6
E3J8H8O7H9
H3L4C5K6G8
N5V2X8B1H6
P4D6Y6R9V2
J8P9D6S7O8
Q4P5D1P1U6
D4U8U7F2K3
K6A1N8V7Q3
S7V9J2A9J9
R7W1P6K5Z2
N2O4J1O4X1
Y1I9U1A4K6
O7W2P5I8P7
T8E1N9N4T9
K1K3H9L3G3
D1P1H7U3X9
Y2T2B9Y3U6
Z1V2H4R1K7
P5D6P3Q5N5
W3F1I5W2F8
N6T3U9S7M9
U4D4E3P4Y3
X1Z8Z8I3G3
P8F1F8S3X9
F8L3V7M4D4
D1P8L6Q1P1
H2F7H3I2K4
A2D6G9O2T5
C5R3Z4M8O2
O4U1S4B2V3
N4B4D9U7E8
P8J6R7A5H5
J6J3U1P7T3
Q3A6T4U9Y2
M7E1A4D4J2
K4V2L1U4M2
Q9G1D1U9T6
U5D1H5C2B1
Z4G3O2L9N5
E9E1G4W7V6
I3W5L6S6N9
Q3U2N7H2R8
C1M8K7V6P8
J9R3T5A1J5
N9D3K9A6A2
T2C3M9U8Q2
C1W2Q2H3E1
Y3M8M8O3D5
D3N2B4T6K4
X1O4F4R5U5
S9X5D2L3A8
E6B8B8C7E6
Z5Z4U1K4C9
H4R1A3Z4S9
P7K4M2W8X1
L8Z1M6O6V7
L5J3C6V6J7
W5F6H3Q2D6
H4B8Q5T9K5
T7J9V5Y9T6
W6U9B5C7U4
N6J4C3M3K3
P2D6P5X5J2
W6U8Y3P9R9
J3W8U4V4N1
O4C7B7W4C7
Z5B9I1C7H7
Y8F9J3N4U7
Q5G2P8X6H9
U9Y1Q7L4X9
O4G7T4G6A9
Z9W4E8D4O6
Y4P9I1D5Y6
Q5U4A4L6M1
Q4K3C6B9I1
H3W3O9U5W2
D5E6R4O5K1
H8R8Q3L9D5
V1E8K2J2C8
E7E4K6J4J7
F8H2C3D2I7
M9A5P3P3C1
T2E2E4W9J5
Q4B7R8D7Z3
W9A2N7E6T7
O5J2S6J3L2
E8Z1P3N3R9
C1K1E8I6H5
B9P4O9R9N9
A2T5O7Y7H8
W4P7S9K2L5
B5J9D5I2X8
D8M8L3K6C4
F3L1P6Y4B8
H8C2B5J5R1
T1E4C1C5H9
R3L6A4C1I5
O3T5W3G2B5
K2C9W5U1T5
V1M1O5A5M5
M9J8Y1I7A3
X6A8C7Q3Y2
Y5K9A7C3J6
T8S7S2B9D3
E8X8D1F9W2
N2F1C5I6G3
F1A3V1Q3Q3
P2L2I7Z6T5
A9V8J9U7L2
T7C3P1L5Y2
Q3H8F2G5E8
H4C3R8W9N2
D7Y4M9S3P9
F8J2B5V1V7
T3Z3I5C3K9
R8N2E9Y4E6
D4C6S2W6C2
Q9R8J7D3A6
T7B2S3M3Q1
M5H9H9N8W1
Y2U6P4S4K8
V5R1J6W9L5
N7I9U3G5X8
A6J4K4V1G4
K5Z1D1L1W2
Z9Z8M9B6V2
M4J7X7V6N7
R8A4V8D3Q3
Q6U8W4Z9X3
R8O1N4K8H4
L8W5F6H9Y2
S9F2W6V2X9
U9B6D8V4S6
T6I3B7W4G6
R1P1O1P3X2
T1X8C3L4T5
C2N7T1X8O9
O2L2D5Q7E9
E2M2E4E7C4
P9U7Y8S6R9
N1P6E7L2J9
W1K9U6N1Z7
L8M2W7D1K9
V6J8A6D2S1
I5F1X4R9A3
I6W4Y3F1P3
O5H2W1G2I2
D2K3G4B1E6
U5D3H3S7P3
V3P4O3Y3B2
M4H7M2R1O3
N3V1K1B3Y9
C1R4A4C3J7
V3U8M6A2I4
J3A2R7B3E6
K8H1B7Y9O6
N9Z7Y2H9D3
P3G9Z3N1X3
Z6B4X7B7P2
V2R6B9J9R6
T3Y7H6L6M3
D7K5N6Q5Q8
D3Y2L7Q6N1
D3N2Q4T2V3
D4G9K8L4B8
Z5T4J7H5Z8
W8M1G5J5L6
H7S8A7J7U3
Y4R4H3Q1Q9
G4G8Y1U3Q9
T7T8W8X4U6
U4W9W6G6B3
A2J3F3Y2H4
A5K7Q3C7Z8
D8A9N1M2O7
A5E9A7W1V1
J5R1V1Y5C1
N4F8L4V9N4
G1E1C2P2A7
U2B2C3W9P8
W8U2X9X1E3
P2W7Z4I1D4
I3K6U7M9Z1
M1X3T6U5D6
X2F1J1L8W6
Z2I3I7D7N4
W6H2A5F6Y4
N7Z8A4Z8N2
G9B7A5C3G3
Z9U4E6V6F1
E9H4Y2P1N8
U3Z3T1W3Z9
X1K2F8I6X2
F3V3N6U8C7
S6K1A4Q1X8
O3N5P4R5F7
U6F9W9Y4Z6
M7E9W1A6J5
S5D7H3K7M2
Z1L4A2M6V2
J4L5Z9M6I2
H4R9Q6S8G9
K1F5D6W7T5
S2V3I9E5T4
K4W5X3H4X4
N5P5Z4M2O8
H7M6K8K1N9
N9J6U1R6N7
Y1B8I6E3G7
R1S1S9T1F8
J2L2I6E1N7
C7L4Z6K5C6
I5Z1H6E1R6
Y7H4Y6N7A1
C4O2F1P6E4
F6K7H7Q9K6
E2V4B5J4B8
W5H3G8E6P9
O7E9O6D1A8
Y1S2O4F2G7
M2B2A9X1Y1
U9P6H2F8F4
Z3F6B2A9X8
E5L8W9H5M7
A4T3E9W6E1
Q3K5V4C8W3
R1J2P8W8K2
E5X7T7E3G7
F5G8W5G3H5
P1Q5J1O7F6
V7D4I2R8L8
E5O5T9Z5D9
N6H7E6L9N1
A5B8Q2W9K4
T4M9C3E6Z9
K5I8X1Z8L5
K2I5Z9F8P9
C7L4R7T2E9
U8J3U4T8U6
E3E7T8D5Y2
P6K7I2L5S9
K7N9N3W9G9
N9X7L2P7Y8
X3T6Q2V2A5
D6Z5Q2G1T3
M3I7G1O8A6
I2V5G6E2Z3
P5I5F8E9L2
U7Q4C8N4A7
Q8Y4W6A2O2
T5B9Q1F1P3
L6E5V5C6Z7
Z4S2R7J1Q2
A2I3H8U3L8
B4D9K3T9Z5
Z6R4F8O4Z6
Z4I2J2K8H8
Z8H7Y3C4P9
I5B7A9L1O8
G4G2J4P6H9
G5T6L8S2Y3
C3O7A4D7O1
X5Q2J1I4B2
U7A4F2L1U8
L5X4Z4K7D4
A3U5I2A5F4
P3F9T2Z2A1
A6O5S1L4G6
R2M4D8G4L3